◻️ נתוני האוצר: עלייה בתקציב הסנגוריה הציבורית

◻️ על חשבון הציבור – תקציב הסנגוריה הציבורית כרבע מיליארד שקלים

◻️ הסנגוריה הציבורית וחובת ייצוג עשירים

◻️ עורכי הדין נגד הסנגוריה הציבורית: "מייצגים בחינם כל אחד"

◻️ לשכת עוה"ד מנסה לצמצם את ייצוג הסנגוריה הציבורית לחשודים ונאשמים

◻️ הדיל החדש של אפי נוה ואיילת שקד – צעדים לצמצום היקף הייצוג הניתן על ידי הסנגוריה הציבורית

◻️ 20 שנה לסנגוריה הציבורית: "בשום מדינה אין גוף כזה חזק"

◻️ הסנגוריה הציבורית שכחה את אסיר העולם שמונה שנים

◻️ הסנגוריה הציבורית הפכה לאופציית ייצוג מועדפת על עבריינים

◻️ ועדת חוקה ביקשה לבדוק "אם מנצלים את הסנגוריה הציבורית"